Escort Lyon

Кыргызпатенттин эл аралык кызматташуусу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (мындан ары – Кыргызпатент) эл аралык кызматташуу жаатында 185 мамлекет мүчө болуп саналган Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) тыгыз байланышта иш алып барууда. Кыргызпатент өкмөттөр аралык жана ведомстволор аралык макулдашуулардын алкагында Европа патенттик ведомствосу (ЕПВ), Евразия патенттик уюму (ЕАПУ), Авторлор жана композиторлор коомунун конфедерациясы (CISAC) сыяктуу эл аралык уюмдар менен, ошондой эле интеллектуалдык менчик (ИМ) боюнча башка чет өлкөлүк ведомстволор жана КМШ өлкөлөрүндөгү ИМ боюнча ведомстволор менен кызматташууну активдүү өнүктүрүүнү улантууда.

ИМБДУ менен кызматташуу

Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) Бириккен Улуттар Уюмунун инновацияны жана чыгармачылыкты демилгелөө каражаттары катары интеллектуалдык менчикти (патенттер, автордук укук, товардык белгилер, үлгүлөр ж.б.у.с.) пайдалануу маселелери менен алектенген уюм болуп саналат. ИМБДУ интеллектуалдык менчиктин балансташкан жана натыйжалуу эл аралык системасынын жардамы менен бардык өлкөлөрдү экономикалык, социалдык жана маданий өнүктүрүү максатында инновацияга жана чыгармачылыкка көмөк көрсөтөт.

Кыргызпатент ИМБДУда Кыргызстандын кызыкчылыгын көрөсөтөт, ИМБДУнун жетектөөчү органдарынын жана эксперттер комитетинин ишине активдүү катышат. Кыргызстан – 1994-жылдан бери ИМБДУнун мүчөсү, 23 эл аралык келишимдердин катышуучусу болуп саналат, анын 21 ИМБДУнун алкагында түзүлгөн.

Кыргызпатент ИМБДУ координациялаган тиешелүү улуттук ченемдерди жана эрежелерди гармонизациялоо боюнча күчтөргө кам көрөт. Гармонизация интеллектуалдык менчик укуктарына ээ болуунун жана нааразылык билдирүүнүн, талаш-тартыштарды чечүүнүн, интеллектуалдык менчик укуктарын бузууга каршы күрөшүүнүн бирдей жана биргелешкен жол-жоболорун белгилөөгө багытталган.

1995-жылдан бери жыл сайын Кыргызстанда ИМди коргоо маселелери боюнча ИМБДУнун камкордугунда эл аралык семинарлар өткөрүлөт, ал Кыргызстандагы ИМ системасын бирдей дүйнөлүк системага интеграциялоого мүмкүндүк берет. ИМБДУнун алкагында өткөрүлүүчү эл аралык семинарларда жана конференцияларда ведомствонун кызматкерлери өздөрүнүн билимдерин жана квалификацияларын жогорулатышат, башка өлкөлөрдөгү кесиптештери менен тажрыйба алмашуу мүмкүндүгүнө ээ болушат.

Техникалык жардам программасы боюнча ИМБДУ Кыргызпатентке заманбап жабдууларды сатып алууга жана квалификациялуу кызматкерлерди даярдоого бир нече жолу көмөк көрсөттү. ИМБДУ ИМди коргоо жаатындагы жана башка коргоо маселелери боюнча КР мыйзамдарынын долбоорлорун иштеп чыгууда дайыма консультациялык жардам көрсөтүп, маалымдама жана маалыматтык адабияттарды жөнөтөт.

Кыргызпатенттин ИМБДУнун Академиясы менен көп жылдык кызматташуусунун натыйжасында орус жана англис тилдеринде “Интеллектуалдык менчиктин негиздери” дистанциялык окуу курсу ийгиликтүү иштеп жатат. Курс интеллектуалдык менчиктин негизги объектилери жөнүндө, ошондой эле бул жааттагы эл аралык келишимдердин иштөөсү жөнүндө түшүнүк алууга мүмкүндүк түзөт. Окуунун жыйынтыгы менен күбөлүк берилет. Дистанциялык курстан окуудан өткөн кызматкерлер ИМБДУнун колдоосунда Европанын ИМ боюнча алдыңкы ведомстволорунда такшалмадан өтүү мүмкүндүгүнө ээ болушат.

2001-жылы КР Өкмөтү менен ИМБДУнун ортосунда максаты ИМ жаатындагы кыргыз мыйзамдарын жакшыртууга, техникалык базаларды бекемдөөгө жана кадрдык ресурстарды даярдоого багытталган биргелешкен аракеттерди жүзөгө ашыруу болуп саналган кызматташуу Программасына кол коюлган. Программа ИМ жаатындагы укук бузууларга жана каракчылыкка каршы күрөшүү ыкмаларын дагы өркүндөтүүнү караштырат.

Жыл сайын 26-апрелде Кыргыз Республикасында ИМБДУнун Башкы Ассамблеясы жана КР Өкмөтү тарабынан уюштурулган Интеллектуалдык менчиктик Эл аралык жана Улуттук күнү белгиленет, БУУнун программасынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен салтанаттуу иш-чаралар өткөрүлөт, анда КР мыкты ойлоп табуучуларына, илимпоздоруна, жазуучуларына жана обончуларына ИМБДУнун кадырлуу сыйлыгы – Алтын медалы тапшырылат.

Кыргызпатент тарабынан ИМБДУнун Башкы директору доктор Ф. Гарри менен Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик (ИМ) жана инновациялар боюнча Улуттук стратегияны иштеп чыгууга жана ишке ашырууга биздин өлкөгө көмөк көрсөтүү жөнүндө сүйлөшүүлөргө жетишилди. Акыркы жылдары Кыргызпатент менен ИМБДУнун ортосунда төмөндөгүдөй макулдашууларга кол коюлду:

– Кыргыз Республикасында Технологияны жана инновацияны колдоо борборлорун түзүү жана иштетүү максатында кызмат көрсөтүү жөнүндө макулдашуу (2010-ж. сентябры).

– ИМди натыйжалуу пайдалануу үчүн шарттарды түзүү жана өнүктүрүү боюнча, ошондой эле Кыргыз Республикасында ИМди жана инновацияны өнүктүрүү боюнча Улуттук стратегияны ишке ашырууда ар тараптуу кызматташуу жөнүндө макулдашуу (2012-ж. февралы).

– ИМ боюнча ведомстволорго көрсөтүлүүчү кызматтарды өнүктүрүү жаатындагы макулдашуу (2012-ж. августу).

Кыргыз Республикасы UPOVго (ИМБДУнун курамына кирген өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча эл аралык союз) дагы мүчө болуп саналат жана Кыргызпатенттин өкүлдөрү Союз тарабынан өткөрүлүүчү семинарларга жана тренингдерге үзгүлтүксүз катышат.

Евразия патенттик Ведомствосу (ЕАПВ) менен кызматташуу

Кыргыз Республикасы 1995-жылы Евразия Патенттик Конвенциясын (ЕАПК) ратификациялаган жана Москвада штаб-квартирасы менен Евразия Патенттик Уюмуна (ЕАПУ) кирген. Конвенция КМШнын мамлекеттеринин аймагында бирдиктүү патенттик мейкиндикти калыбына келтирүүгө багытталган. ЕАПУ юридикалык жактардын статусу бар өкмөттөр аралык уюм болуп саналат. Уюм ар бир Келишим түзгөн мамлекетте, ошол мамлекеттин улуттук мыйзамдарына ылайык юридикалык жактарга укуктук жактан таанылган жөндөмдүүлүккө ээ.

Кыргызпатенттин жетекчиси Кыргыз Республикасынын Ыйгарым укуктуу өкүлү катары жыл сайын ЕАПУнун Административдик кеңешинин отурумунун ишине катышат. Кыргызпатенттин кызматкерлери ЕАПКнын алкагында өткөрүлүүчү семинарларга жана илимий-практикалык конференцияларга үзгүлтүксүз катышат.

ЕАПКга катышуучу-мамлекеттердин адистери үчүн такшалмалардын программаларына ылайык ЕАПВнын базасында Кыргызпатенттин адистери жыл сайын ИМ объектилерин экспертизалоо жана коргоо маселелери боюнча такшалмадан өтүшөт. 2002-жылдан баштап ЕАПВ жыл сайын Кыргызпатенттин бир адисин Россия Мамлекеттик интеллектуалдык менчик академиясында (РМИМА) “интеллектуалдык менчик” багыты боюнча кесиптик даярдыктан өткөрүүнү каржылап келет. Натыйжада ведомствонун бир топ кызматкерлери РМИМАнын сырттан окуп бүтүрүштү жана кесиптик даярдыгы жөнүндө диплом алышты.

Азыркы учурда ЕАПКнын Административдик нускамасында Кыргыз Республикасы үчүн каралган квотага ылайык Кыргызпатенттин бир нече кызматкерлери өздөрүнүн билимдерин жана кесиптик тажрыйбаларын жогорулатуу менен ЕАПВнын системасында иштеп жатышат.

Европа Патенттик Уюму жана Европа патенттик ведомствосу менен (ЕПУ жана ЕПВ) кызматташуу

Мюнхендеги штаб-квартирасы менен Европа патенттик уюму – бул өкмөттөр аралык орган, 1977-жылы 7-октябрда Европа патенттик конвенциясынын базасында түзүлгөн жана Европа патенттик уюму менен Административдик кеңештен турат, ал ведомствонун ишин контролдойт.

Кыргыз Республикасы ЕПВ менен көп жылдан бери ийгиликтүү кызматташууну жүзөгө ашырып келүүдө.

ЕПВ консультациялык жана методикалык жардам көрсөтүп, патенттик-техникалык адабияттарды жөнөтөт. ЕПВ жыл сайын ЕПВнын каражаттарынын эсебинен Мюнхенде жана Венадагы, Гаагадагы филиалдарында өнөр жай менчигин коргоо маселелери боюнча 5ке жакын эл аралык семинарларды өткөрөт, ага ведомствонун кызматкерлери катышат жана өздөрүнүн билимдерин, квалификацияларын жогорулатышат.

2001-жылдан 2010-жылга чейин ЕПВ ведомствонун кызматкерлери үчүн (4 топ үчүн)  англис жана француз тилдерин окутууну каржылаган.

БУУнун Европа экономикалык комиссиясы менен кызматташуу

Өзүнүн 2006-жылдын 27-28-сентябрында болуп өткөн биринчи отурумунда Бириккен Улуттук Уюмунун Европа экономикалык комиссиясынын (БУУнун ЕЭКи) кайрадан түзүлгөн Экономикалык өнүгүү жана интеграция боюнча комитети өткөөл экономикадагы өлкөлөргө негизги көңүлдү бөлүү менен БУУнун ЕЭКисине мүчө-мамлекеттердин экономикалык өнүгүүсүндө негизги максаты ИМдин ролуна байланышкан маселелерди кароо болуп саналган, Интеллектуалдык менчик боюнча эксперттердин тобун (TOS-IP) өзүнүн камкордугунда түзгөн. Кыргызпатенттин кызматкерлери TOS-IPтин төртүнчү, бешинчи, алтынчы жана жетинчи жылдык сессияларына катышкан. Сессияда эл аралык илимий-изилдөө иштеп чыгуулары жаатындагы маселелердин маанилүү чөйрөлөрү, ошондой эле интеллектуалдык менчикти эл аралык укуктук колдонуунун айрым көйгөйлөрү каралат.

2011-жылдын майында БУУнун ЕЭКисинин колдоосу менен Бишкекте ИМ объектилерин коммерциялаштыруу жана баалоо боюнча аймактык семинар уюштурулуп өткөрүлгөн.

USAID

Автордук жана чектеш укуктар жаатындагы маалыматтар базасын түзүү үчүн CoSIS программалык камсыздоону сатып алууда Кыргызпатентке USAID тарабынан каржылык жардам көрсөтүлгөн.

2011-жылы Бишкекте “Интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө укук бузууларга тыюу салуу” программасы боюнча Кыргызпатент менен бажы кызматкерлери үчүн окуу өткөрүлгөн. Россия Мамлекеттик интеллектуалдык менчик академиясынын (РМИМА, Россия) окутуучуларынын катышуусун USAID каржылаган.

ИМӨАК 

Интеллектуалдык менчикти укуктук сактоо жана коргоо маселелери боюнча өкмөттөр аралык кеңеши 2010-жылы 19-ноябрда Интеллектуалдык менчикти укуктук сактоо жана коргоо маселелери боюнча өкмөттөр аралык кеңешин (мындан ары – ИМӨАК) түзүүгө жана Интеллектуалдык менчикти укуктук сактоо жана коргоо жаатындагы кызматташуу жөнүндө макулдашууга ылайык түзүлгөн жана Макулдашууга катышуучу-мамлекеттердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнөн жана алардын өкмөттөрү тарабынан дайындалган орун басарларынан түзүлөт.

ИМӨАК өзүнүн ишмердүүлүгүндө КМШнын Аткаруу комитети, Евразия патенттик ведомствосу, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму, Европа патенттик ведомствосу жана башка эл аралык уюмдар менен өз ара тыгыз аракетте жүзөгө ашырат.

2012-жылы июнда Кыргызстанда ИМӨАКтын биринчи отуруму Кыргызпатенттин жетекчисинин төрагалыгы менен өткөрүлгөн.

Ведомство аралык кызматташуу Австрия, Финляндия, КЭР, Түркия, Венгрия, Польша интеллектуалдык менчик боюнча ведомстволорунун эки тараптуу кол коюлган макулдашууларынын негизинде ишке ашырылат: биргелешкен семинарларга жана тренингдерге катышууда маалымат алмашуу менен жүзөгө ашырылат. АКШнын Патенттер жана товардык белгилер боюнча ведомствосу менен кызматташуу жөнүндө меморандум, ошондой эле Кыргызпатент менен “Азербайжан автордук коому” Коомдук бирикмесинин ортосундагы Чыгармаларды эл алдында аткаруу жаатындагы кызыкчылыктарга өз ара өкүлчүлүк жөнүндө келишимге макулдашуу стадиясында турат.