Escort Lyon

Патенттик ишенимдүү өкүлдөр

Мам.реестрде каттоо номери жана каттоо күнү Аты-жөнү ИМ объектилери боюнча ишмердүүлүк чөйрөсү Кат жазышуу тили Байланыш маалыматтары
1. №6,    08.02.1995 Ким Флорид Борисович Ишмердүүлүгү чектелбестен орусча, англисче 720049, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 11 кичи р-ну, 9-үй, 52-б.,

тел.: +996 (312) 52-56-61, +996 (701) 66-93-45,

эл. почтасы: patent@ip.kg tm@ip.kg

trademark@ip.kg, http://www.ip.kg

2. №8,    08.02.1995 Алиев Израил Кубатбекович Ишмердүүлүгү чектелбестен орусча, англисче, немисче 720038, Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Жал – 29 кичи р-ну, 9/48-үй,

тел.: + 996 (312) 21-51-24;

эл. почтасы: alievi@mail.ru

3. №9,    08.02.1995 Джумалиева Гульмира Артыкбаевна Ишмердүүлүгү чектелбестен орусча, англисче 720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сагындыков көч., 55-үй, 5-кв., тел.+996 (555) 114533

E-mail: patent_kg@mail.ru

4. №18, 28.12.1999 Пахман Валентина Григорьевна Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

орусча 720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Севастополь көч., 20-үй, 10-б.,

тел.: +996 (312) 21-85-08, +996 (312) 21-85-47,

+996 (555) 72-95-92, +996 (555) 37-46-60,

+996 (555) 02-02-56,

эл. почтасы: registr@elcat.kg

5. №21, 20.07.2000 Дон Людмила Алексеевна Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

орусча, англисче 720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Башкы почтамт, а/я 1860;

тел.: 55-10-46;

факс.: 55-10-47

6. №22, 30.06.2006 Балпанова Омургуль Сагыналиевна Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, англисче Кыргыз Республикасы, 720010, Бишкек шаары,

Турусбеков көчөсү, 13-үй,  3-этаж, АРТЕ юридикалык фирмасы,

тел.: +996 (312) 455005, +996 (312) 455500, +996 (778) 455005,

omurgul.balpanova@arte.kg

www.arte.kg

7. №23, 30.06.2006 Тиленбаев Улан Кадырмаматович Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

орусча, англисче Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сүйүмбаев көч., 144-үй, 14-кв.,

тел: +996 (312) 960406,

E-mail.:  utilenbaev@k-a.kg

8. №24, 30.06.2006 Касымов Нуршат Хайрулаевич Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

кыргызча,

орусча, англисче

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Учкун кичи р-ну, Үч-Тулга көч., 21-үй,

тел.: +996 (312) 62-23-96,

+996 (312) 63-15-07,

E-mail:  Nurshatk@mail.ru

9. №25, 30.06.2006 Касыбекова Каликан Акматовна Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Ойлоп табуулар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча,  кыргызча, англисче Кыргыз Республикасы,  Бишкек ш., Севастополь көч., 10-3, тел: +996(312)877669, +996(772)324453,

факс: +996(312)439205,

e-mail:kalikan.kasybekova@atan.kg, kasybekovak@gmail.com, http://atan.kg

10. №28, 30.06.2009 Омуралиева Жылдыз Аскарбековна Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

орусча,  кыргызча Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Гоголь көч., 113-90-үй, тел.: +996 (312) 43-45-77, +996 (772) 929884,

E-mail:trademark@megaline.kg, jyza@list.ru

11. №29, 30.06.2009 Сапаралиев Бакытбек Доолотбекович Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас проспекти, 5-21,

тел: +996 (555) 327802,

E-mail:  info@atan.kg,

http://atan.kg

12. №30, 25.01.2010 Шакирова Саодат Калылбековна Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, англисче, кыргызча Кыргыз Республикасы, 720010, Бишкек шаары, Турусбеков көчөсү, 13-үй,  3-этаж, АРТЕ юридикалык фирмасы,

тел.: +996 (312) 455005, +996 (312) 455500, +996 (775) 800413,

saodat.shakirova@arte.kg

www.arte.kg

13. №31, 20.08.2010 Вандаев Алексей Михайлович Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, англисче Кыргыз Республикасы,  720014, Бишкек ш.,
Баялинова көчөсү, 182-32,Моб.: +996 (555) 95-45-25, +996 (777) 96-04-14Skype: kg.attorney
E-mail: contact@pravum.kg
Web: http://pravum.kg
14. №33, 29.04.2013 Чубарова Айсулуу Даирбековна Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, англисче, кыргызча Кыргыз Республикасы, 720010, Бишкек шаары, Турусбеков көчөсү, 13-үй, 3-этаж, АРТЕ юридикалык фирмасы,

тел.: +996 (312) 455005, +996 (312) 455500, +996 (771) 455002,

aisulu.chubarova@arte.kg

www.arte.kg

15. №34, 29.04.2013 Кардаш Алена Сергеевна Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, англисче Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва көч., 217, №4 кеңсе (“Конфиденс” юридикалык агенттиги)

тел.:+996 (312) 352814

+996 (312) 322895

+996 (555) 995576

+996 (771) 995576

E-mail: a.s.kardash@yandex.ru,

confidens@mail.kg

16. №35, 03.02.2016 Тен Илларион Сергеевич Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

орусча, англисче Бишкек ш., Раззакова көч., 19, Бизнес борбору “Россия”, офис 1302,

тел./факс: +996 707334933,

E-mail:illarion.t@colibrilaw.com

17. №36, 31.03.2017 Касыбекова Каныкей Эркинбековна Товардык белгилер жана тейлөө белгилери, товар чыгарылган жерлердин аталыштары

товарлар жана өнөр жай үлгүлөрү

кыргызча, орусча Бишкек ш., Манас пр., 5, 21, тел .: +996 (312) 586033, +996 (555) 914878, +996 (777) 914878

Электрондук почта: kanykei.kasybekova@atan.kg,

kanykei.ka@gmail.com

18. №37, 31.03.2017 Мамбетсадыков Азамат Нурбекович Товардык белгилер жана тейлөө белгилери жана

келип чыккан жердин аталыштары

товарлар

кыргызча,

орусча, англисче, немисче, корейче, түркчө, казакча

Бишкек ш., Логвиненко тилке көч., 14В, тел .: +996 (777) 886666, +996 (705) 886666,

Электрондук почта: a.mambetsadykov@gmail.com

Сайт: onlineold2.patent.kg

19. № 38, 31.12.2018 Тагаева Жылдыз Муктаровна Товардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Өнөр жай үлгүлөрү

кыргызча, орусча, англисче, түркчө 720005, Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А,

«АВРОРА» бизнес-борбору 7- кабат,

тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0777) 96 04 09,

эл. почтасы: jtagaeva@k-a.kg, httр://www.k-a.kg/ .

20. № 39, 31.12.2018 Райымкулов Элдияр Агуулович Товардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары кыргызча, орусча, англисче 720005, Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А,

«АВРОРА» бизнес-борбору 7- кабат,

тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0777) 96 04 13,

эл. почтасы: eraiymkulov@k-a.kg, httр://www.k-a.kg/ .

21. № 40, 31.12.2018 Илиясова Нурайым Замирбековна Товардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Өнөр жай үлгүлөрү

кыргызча, орусча, англисче 720005, Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А,

«АВРОРА» бизнес-борбору 7 – кабат,

тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0778) 20 85 50,

эл. почтасы: niliiasova@k-a.kg, httр://www.k-a.kg/ .

22. № 41, 31.12.2018 Сабиров Нурбек Нурканович Товардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары кыргызча, орусча, англисче 720005, Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А,

«АВРОРА» бизнес-борбору 7- кабат,

тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0777) 96 04 27,

эл. почта: nsabirov@k-a.kg, httр://www.k-a.kg/ .

23. № 42, 31.12.2018 Алиева Айчолпон Шербековна Товардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары кыргызча, орусча, англисче 720005, Кыргызс Республикасы,

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А,

«АВРОРА», бизнес-борбору 7- кабат,

тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0559) 31 31 21,

эл. почтасы: aalieva@k-a.kg, httр://www.k-a.kg//.

24. № 43, 31.01.2019 Шаршенбиев Бакыт Джолдошевич Товардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары кыргызча, орусча, англисче Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,

моб.: +996 707 690904,

+996 771 956894,
bsharshenbiev72@mail.com

25. № 44, 29.11.2019 Акенеев Медер Жумакадырович Товардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары кыргызча, орусча, английсче Кыргыз Республикасы, 720040, Бишкек ш., Раззаков көчөсү, 33/1, офис 2, тел.: +996 312 314050, моб.: +996 770 872854, e-mail: makeneev@gratanet.commeder.akeneev@gmail.com, сайт: https://gratanet.com
26. № 45, 29.11.2019 Обозова Асель Маратовна Товардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары кыргызча, орусча, английсче Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Салиева көчөсү, 149, 42-батир, моб.: +996 558 820028, e-mail: asel888obozova@gmail.com
27. № 46, 29.11.2019 Пак Элина Александровна Товардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, английсче Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Игембердиев  көчөсү, 1А, 7 кабат, офис 701, тел.: +996 312 666060, моб.: +996 556 818717, e-mail: epak@k-a.kg
28. № 47, 29.11.2019 Мамытова Алев Каримжановна Товардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары кыргызча, орусча, английсче Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сыдыков көчөсү, 187, офис 28, тел.: +996 312 906616, моб.: +996 550 929 707, e-mail: mamytova.alev@gmail.com
29. № 48 10.12.2020 Васильева Лидия Сергеевна Товардык белгилер, тейлөө белгилери  жана товарлар чыгарылган  жерлердин  аталыштары  

Орусча,

англисче

720001, Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Киев көчөсү 200,

3-кабат,

тел.:+996 0701532727,

+996 0999 53 27 27,

эл. почтасы: paramonia.ink@mail.ru

30.  

№49, 14.05.2021

 

Мазуренко Наталья Анатольевна Товардык белгилер, тейлөө белгилери  жана товарлар чыгарылган  жерлердин  аталыштары,

өнөр жай үлгүлөрү

 

Орусча,

англисче

720007, Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Яблочный чолок көчөсү,

13-үй,

тел.: +996 0558302623,

эл.почта: Natalia.donit@gmail.com

31. № 50, 16.07.2021 Дуйшеева Айчолпон Эсенбековна Товардык белгилер, тейлөө белгилери  жана товарлар чыгарылган  жерлердин  аталыштары  

кыргыз,

орус,

англис

720005, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Белорус көчөсү, 101 –үй,

тел.: +996 312 512927

тел.: +996 555 920514

эл. почта: aicholponduisheeva@gmail.com

32. № 51, 16.08.2021 Осмоналиева Айнура

Мусаевна

Товардык белгилер, тейлөө белгилери  жана товарлар чыгарылган  жерлердин аталыштары  

кыргыз,

орус,

англис

720017, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары,

Чуйков көчөсу 134 -үй, блок А, 85 батир,

тел.:+996 312 392295

тел.:+996 555 770176,

тел.:+996 999 928224

эл.почта: osmonalieva.ainura@gmail.com

33. № 52, 12.01.2022 Бердикулова Мадина Товардык белгилер, тейлөө белгилери  жана товарлар чыгарылган  жерлердин  аталыштары кыргыз,

орус,

англис,

турк

 

720005,  Кыргыз Республикасы,

Бишкек шаары Игембердиев көчөсү 1А, “АВРОРА” бизнес- борбору, 7 кабат, 702 кабинет,

тел.: +996 0556987798

+996 312 666060

эл.почта: berdikulova_m@alumni.auca.kg,

office@ka.legal

34. № 53, 12.01.2022 Мамаев Эрмек Эркинбекович Товардык белгилер, тейлөө белгилери  жана товарлар чыгарылган  жерлердин  аталыштары

 

кыргыз,

орус,

англис

720010, Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Турусбеков көчөсү, 48-уй,

45 -батир,

тел.:+996 0555960405, +996 312 317335

эл. почтасы: emamaev@ka.legal, mamaevermek@gmail.com

35. № 54, 12.01.2022 Джекшенова Адинай Жолдошевна Товардык белгилер, тейлөө белгилери  жана товарлар чыгарылган  жерлердин  аталыштары кыргыз,

орус,

англис

720005,Кыргыз Республикасы,

Бишкек шаары Игембердиев көчөсү 1А,

“АВРОРА” бизнес-борбору,7 кабат, 702 кабинет,

тел.: +996 312 666060,

+996 0705 705 085,

эл.почта: adzhekshenova@ka.legal

 

Comments are closed.