Escort Lyon

ИММАК

Интеллектуалдык менчикти укуктук коргоо жана сактоо маселелери боюнча мамлекеттер аралык кеңеш (ИММАК)

1992-1993-жылдары Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин (КМШ) катышуучу-мамлекеттеринин биргелешкен аракети менен Өнөр жай менчигин коргоо боюнча чаралар жөнүндө макулдашуу жана Өнөр жай менчигин коргоо маселелери боюнча мамлекеттер аралык кеңешин (ӨМКМАК) түзүү иштелип чыгып, ага 1993-жылы 12-мартта Москва шаарында КМШнын көз карандысыз тогуз мамлекетинин – Армения Республикасынын, Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Кыргыз Республикасынын, Молдова Республикасынын, Россия Федерациясынын, Тажикстан, Өзбекстан жана Украина Республикаларынын өкмөттөрүнүн башчылары тарабынан кол коюлган.

Көрсөтүлгөн макулдашууга ылайык ойлоп табууларды, өнөр жай үлгүлөрүн, товардык белгилерди жана тейлөө белгилерин коргоонун мамлекеттер аралык системасын түзүү, бул объектилерди укуктук коргоо жаатындагы улуттук мыйзамдарды шайкеш келтирүү боюнча биргелешкен ишмердүүлүктү координациялоо үчүн ӨМКМАК түзүлгөн.

ӨМКМАК Макулдашууга катышуучу-мамлекеттердин өкмөттөрү тарабынан дайындалган ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнөн жана алардын орун басарларынан түзүлгөн. Ыйгарым укуктуу өкүлдөр болуп, патенттик ведомстволордун жетекчилери саналат.

ӨМКМАК КМШнын тармактык кызматташууларынын туруктуу иштеп жаткан органы болуп саналат, ал өнөр жай менчигинин бардык объектилерин укуктук коргоо системасынын иштешинде болгон көйгөйлөрдү биргелешип чечүү үчүн түзүлгөн жана багытталган. ӨМКМАК өз ишин Жобого жана Жумушчу регламентине ылайык жүзөгө ашырат. Кеңештин ишмердиги отурум түрүндө, ошондой эле Кеңештин мүчөлөрүнүн жана алар тарабынан түзүлгөн жумушчу тобунун күндөлүк иши катары ишке ашырылат.

ӨМКМАКнын отурумдарына Түркмөнстандын, Грузиянын, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун, Евразия патенттик ведомствосунун (ЕАПВ), Европа патенттик ведомствосунун (ЕПВ) өкүлдөрү байкоочу катары катышат.

1995-жылдан баштап ӨМКМАКка Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунда туруктуу байкоочу статусу берилген.

ӨМКМАК Евразия патенттик ведомствосу, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму, Европа патенттик ведомствосу, КМШнын Аткаруу комитети, Интеллектуалдык менчик жаатындагы укук бузууларга тыюу салуу боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашуунун катышуучу-мамлекеттеринин Биргелешкен жумушчу комиссиясы, Интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо коалициясы жана башка эл аралык уюмдар менен өнөр жай менчик объектилерин укуктук коргоо маселелери боюнча кызматташууну жүзөгө ашырат.

ӨМКМАКта Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигиндеги бардык өнөр жай менчик объектилерин укуктук коргоо маселелери каралат.

ӨМКМАКтын алкагында КМШ өлкөлөрүнүн аймактык патенттик-маалыматтык продуктыларын CD-ROMдо чыгаруу боюнча долбоорунун Координациялык кеңеши иштейт. Чыгарылган CISPATENT дисктерине Армения, Грузия Республикаларынын, Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Кыргыз РеспубликасынынМолдова Республикасынын, Россия Федерациясынын, Тажикстан, Өзбекстан жана Украина Республикаларынын патенттик ведомстволорунун жана Евразия патенттик ведомствосунун маалыматтары жайгаштырылат.

ӨМКМАКтын ишиндеги өзгөчө жетишкендиктери болуп, 1994-жылдын 9-октябрындагы Евразия патенттик конвенциясы, 1999-жылдын 4-июнундагы Жалган товардык белгилерди жана географиялык көрсөтмөлөрдү пайдалануунун алдын алуу жана тыюу салуу боюнча чаралар жөнүндө макулдашуу, 1999-жылдын 4-июнундагы Ойлоп табууларды укуктук коргоо жаатындагы мамлекеттер аралык сырлардын сакталышын өз ара камсыз кылуу жөнүндө макулдашуу сыяктуу өкмөттөр аралык Макулдашуулардын иштелип чыгышы жана кол коюлушу саналат.

Ошондой эле ӨМКМАКтын алкагында КМШнын катышуучу-мамлекеттеринин патенттик ведомстволору тарабынан 2001-жылдын 22-майында Биргелешкен аймактык патенттик-маалыматтардын продуктыларын CD-ROM оптикалык дисктеринде чыгаруу жөнүндө макулдашууга кол коюлган жана 2002-жылдын ортосунда алгачкы аймактык CISPATENT диски чыгарылып, ал бирдиктүү маалыматтык мейкиндигинде КМШга катышуучу-мамлекеттердин бардык документтери боюнча издөөнү камсыз кылган. Кыргызпатент 2003-жылы бул макулдашууга кошулган.

Долбоор электрондук система аркылуу маалымат алмашуу боюнча аракеттерди координациялоого, долбоордун катышуучу-мамлекеттеринде инновациялык жана ойлоп табуучулук ишмердикти демилгелөөгө мүмкүндүк түзөт жана бул долбоор азыркы учурга чейин жүзөгө ашырылып келе жатат.

1993-жылдан 2011-жылга чейинки мезгилде Өнөр жай менчигин коргоо маселелери боюнча мамлекеттер аралык кеңештин жыйырма отуруму болуп өткөн. 2009-жылдан баштап ӨМКМАК менен Интеллектуалдык менчик жаатындагы укук бузууларга тыюу салуу боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашуунун катышуучу-мамлекеттеринин Биргелешкен жумушчу комиссиясынын биргелешкен отуруму өткөрүлүп келе жатат.

Ошону менен бирге интеллектуалдык менчикти коргоонун жана сактоонун мамлекеттер аралык системасын жакшыртуу, интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү укук бузууларга каршы туруу, автордук укук жана чектеш укуктар объектилери жаатында ӨМКМАКтын ишинин чөйрөсүн кеңейтүү боюнча биргелешкен ишмердикти координациялоо, ошондой эле ӨМКМАК менен Интеллектуалдык менчик жаатындагы укук бузууларга тыюу салуу боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууга катышуучу-мамлекеттердин Биргелешкен жумушчу комиссиясын бириктирүү максатында 2010-жылдын 19-ноябрында КМШнын Өкмөттөрүнүн башчыларынын кеңеши тарабынан Интеллектуалдык менчикти укуктук коргоо жана сактоо маселелери боюнча мамлекеттер аралык кеңешин түзүү жана Интеллектуалдык менчикти укуктук коргоо жана сактоо жаатында кызматташуу жөнүндө жаңы макулдашууга  кол коюлган.

ӨМКМАКтын көрсөтүлгөн Макулдашуусуна ылайык Интеллектуалдык менчикти укуктук коргоо жана сактоо маселелери боюнча мамлекеттер аралык кеңеши (мындан ары – Кеңеш) түзүлгөн.

Кеңеш Интеллектуалдык менчикти коргоо жана сактоо маселелерине жооп берген Макулдашуунун катышуучу-мамлекеттеринин мамлекеттик бийлик органдарынын жетекчилеринен түзүлгөн.

Ошентип, жаңы Кеңештин биринчи отуруму 2012-жылы 5-июндан 7-июнга чейин Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Сары-Ой айылында өткөрүлүп, ага КМШ өлкөлөрүнүн расмий делегациялары жана Евразия патенттик ведомствосунун (ЕАПО), Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) жана Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) эл аралык байкоочулары катышкан.

Отурумдун жүрүшүндө Кеңештин төрагасы болуп, Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу өкүлү, Кыргызпатенттин төрагасы бир добуштан шайланган.

Отурумдун катышуучулары ИММАКтын Регламентин жана ИММАКтын алкагында жумушчу комиссиялары (Автордук укук жана чектеш укуктар маселелери боюнча жумушчу комиссиясы, Интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү укук бузууларга каршы аракет маселелери боюнча жумушчу комиссиясы) жөнүндө жоболордун долбоорлорун карап чыгып, кайра иштеп чыгышкан жана бекитишкен.

Отурумдун жүрүшүндө катышуучулар тарабынан отчеттук мезгил ичиндеги интеллектуалдык менчикти коргоо жана сактоо жаатындагы иштердин абалы жөнүндө, интеллектуалдык менчик жаатындагы укук бузууларга каршы аракет боюнча кабыл алынган чаралар жөнүндө, мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгү жөнүндө, ошондой эле 2020-жылга чейинки мезгилде КМШнын Экономикалык өнүгүү стратегиясын ишке ашыруунун этаптарын коштоо боюнча интеллектуалдык менчик жаатындагы укук бузууларга каршы аракет чөйрөсүндөгү иш-чаралардын Тизмесин ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө маалыматтар берилди.