Escort Lyon

Инновация тармагындагы Кыргыз Республикасынын Ченемдик-укуктук актысы

Ченемдик-укуктук актысынын аталышы

Күчүнө кирген мөөнөтү

Кыргыз Республикасынын Закону

1. Кыргыз Республикасынын «Инновациялык иш жөнүндө» Закону

26.11.1999 №128

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

2. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик инновациялык фондусу жөнүндө Жобо

30.06.2003 № 396

3. Кыргыз Республикасын 2022-жылга чейинки мезгилде илимий-инновациялык өнүктүрүү концепциясын бекитүү жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ  08.02.2017 № 79
4. Кыргыз Республикасын 2022-жылга чейинки мезгилде илимий-инновациялык өнүктүрүү концепциясы  08.02.2017 № 79