Escort Lyon

Кыргыз Республикасынын кодекстери жана мыйзамдары

Аталышы

Күчүнө кирген күн

КОДЕКСТЕР

1

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЫЛМЫШ-ЖАЗА КОДЕКСИ

01.01.1998

2

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГРАЖДАНДЫК КОДЕКСИ 

01.03.1998

3

АДМИНИСТРАЦИЯЛЫК ЖООПКЕРЧИЛИК ЖӨНҮНДӨ КОДЕКС

01.10.1998

Мыйзамдар

5

Автордук жана чектеш укуктар жөнүндө

14.01.1998

6

Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө

28.01.1998

7

Патент мыйзамы

04.02.1998

8

Электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалыматтар базаларын укуктук коргоо жөнүндө

04.04.1998

9

Коммерциялык сыр жөнүндө

10.04.1998

10

Интегралдык микросхемалардын топологияларын укуктук коргоо жөнүндө

10.04.1998

11

Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө

26.06.1998

12

Кызматтык ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер,өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө

13.08.1999

14

Фирмалык аталыштар жөнүндө

23.12.1999

15

Патенттик ишенимдүү өкүлдөр жөнүндө

28.02.2001

16

Жашыруун ойлоп табуулар жөнүндө

31.03.2006

17

Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө

07.08.2007

18

Атаандаштык жөнүндө

 26.10.2011